Čítačka vstupov

Pomocou tejto funkcionality je možné načítať zákaznícke RFID kartičky, QR kódy z mobilnej aplikácie alebo dokonca integrovať tretie strany, ako napríklad MultiSport a UpBalance.

Typy načítaných dát

Po úspešnom načítaní dát je možné vykonávať individuálnu administráciu zákazníka. Môžete mu povoliť vstup, prideliť skrinku, dobíjať kredit a vykonávať mnoho ďalších úkonov.

1. RFID členská karta

2. Plávajúci QR kód z mobilnej aplikácie

V tejto aktivite vidíte kompletné informácie o zázname klientovej permanentky. Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či chcete udeliť vstup vášmu zákazníkovi.

3. QR kód s zákazníkovým identifikačným číslom

4. QR kód rezervácie

Last updated