Zoznam vstupov

Pomocou tejto aktivity dokážete na pár kliknutí vytvoriť nový typ vstupu. Náš systém podporuje časové permanentky, vstupové a soláriové permanentky.

Pokiaľ máte špecifické požiadavky na typy permanentiek, náš tím vám veľmi rád pomôže a nájde správne riešenie, prípadne doprogramuje dané služby.

1. Zoznam vstupov

V tejto aktivite nájdete kompletný zoznam vstupov vášho fitness centra.

a) Úprava vstupov

b) Odstránenie vstupu

Po odstránení daného typu vstupu sa všetkým zákazníkom, ktorí mali tento vstup, automaticky vymažú z účtu. Na požiadanie dokážeme tieto údaje vrátiť spať. Dávajte si pozor, komu dávate takéto oprávnenie na vymazanie permanentiek! Za vaše rozhodnutie dať niekomu nezodpovednému prístup k týmto citlivým údajom a možnostiam je zodpovedné každé fitness centrum, ktoré využíva náš systém.

2. Vytvorenie nového typu vstupu

Pre vytvorenie nového typu vstupu je potrebné vyplniť nasledujúce informácie a stĺpce.

Last updated