Dochádzkový systém

Pomocou tejto aktivity sa môžete jednoducho a navždy zbaviť papierového záznamu o pracovných časoch zamestnancov. Je to úplne jednoduché. V nasledujúcich krokoch vám budú vysvetlené postupy na správne využívanie tejto aktivity.

1. Dochádzkový kalendár

V tejto aktivite je zobrazený kalendár so všetkými obsadenými a voľnými smenami vo vašom fitness centre. Celá aktivita je riadená aj jednotlivými oprávneniami.

a) Prihlásenie sa do voľnej smeny

Pre prihlásenie sa do smeny je najprv nutné sa prihlásiť do platnej a voľnej smeny. Stačí kliknúť na danú smenu.

b) Odhlásenie sa zo smeny

Odhlásenie zamestnanca zo smeny je možné jednotlivo. Stačí kliknúť na danú smenu a následne použiť tlačidlo 'Odhlásiť zo smeny'.

c) Priradenie smeny zamestnancovi

Pre priradenie smeny je potrebné mať príslušné oprávnenia. Proces priradenia je nasledovný: Kliknete na zoznam smien, vyberiete želanú smenu, zmeníte priradeného zamestnanca a následne stlačíte tlačidlo 'Zobraziť smenu'.

d) Začatie smeny

Začatie smeny prebieha nasledovne: Ak má zamestnanec pridelenú smenu a prihlási sa do systému, zobrazí sa mu dialógové okno s upozornením, že má smenu a je potrebné ju začať.

e) Ukončenie smeny

Ak má zamestnanec začatú smenu, v pravom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo 'Ukončiť smenu'. Zamestnanec sa tiež nemôže odhlásiť zo systému, pokiaľ neukončí svoju smenu.

Ak zamestnanec predčasne ukončí svoju smenu, automaticky sa vytvorí zvyšok času ako 'Náhradná smena', čo je viditeľné na predchádzajúcemu obrázku.

2. Odrobené smeny

Táto aktivita slúži na to, aby si jednotliví zamestnanci mohli prehliadať svoje odrobené hodiny a aktuálny stav ich odmeny. Zamestnanci prirodzene nemajú prístup k informáciám o odrobených hodinách a výplate iných zamestnancov.

3. Typy dochádziek

Pomocou tejto aktivity môžete vytvárať vzory jednotlivých smien a ich podrobné informácie.

a) Vytvorenie typu dochádzky

Pre vytvorenie je potrebné stlačiť tlačidlo 'Vytvoriť typ'. Následne je nutné vyplniť jednotlivé polia a určiť interval opakovania. Smeny sa vždy automaticky generujú na 2 mesiace a potom každý mesiac sa obnovujú.

b) Odstránenie typu dochádzky

Pre odstránenie typu dochádzky je potrebné kliknúť na daný typ.

Pokiaľ odstránite typ dochádzky, automaticky sa vymažú všetky voľné smeny. Zabrané smeny zostanú stále platné. Tento krok nie je možné vrátiť späť.

Last updated