Skladové evidencia

Pomocou tejto aktivity dokážete riadiť kompletné skladové hospodárstvo vo vašom fitness centre. Taktiež máte možnosť vykonávať pravidelné uzávierky a kontrolovať, či všetko prebieha správne.

Typy aktivít

1. Sklad

Cez túto sekciu vidíte všetky vaše produkty a služby vo fitness centre, ich posledný dátum úpravy a môžete vykonávať príjem a výdaj jednotlivých produktov.

a) Úprava produktu

Pre úpravu produktu stačí jednoducho kliknúť na daný produkt. Na vykonanie úprav je potrebné mať dostatočné oprávnenia.

b) Príjem

Na vytvorenie príjmu je potrebné mať dostatočné oprávnenia.

c) Výdaj

Na vytvorenie výdaju je potrebné mať dostatočné oprávnenia.

2. Inventúry

Pomocou tejto aktivity dokážete spravovať všetky záznamy inventúry a dokonca vytvárať inventúry.

a) Zoznam inventúr

Pomocou tejto aktivity sa vám zobrazí zoznam predchádzajúcich inventúr s podrobnými informáciami.

b) Vytvoriť inventúru

Pri vytváraní inventúry je možné pridať výhradne produkty, ktoré nie sú označené so stavom nekonečno. Do inventúry taktiež nepatria služby.

Správny postup pre vykonanie inventúry v praxi je nasledujúci: Prepočítať množstvo každého produktu a zaznamenať ho pod jeho príslušné políčko. Postupovať týmto spôsobom ku všetkým produktom. Následne potvrdiť inventúru, čím sa vytvorí záznam o inventúre. V tomto zázname budete vidieť presný rozdiel v množstve produktov vzhľadom k ich skutočnému stavu.

3. Pridať produkt

Pri pridávaní nového produktu je potrebné vyplniť všetky nasledujúce polia.

Last updated