Zamestnanecké účty

Táto aktivita je jednou z najdôležitejších. Tu môžete vytvárať nové účty do systému vášho fitness centra a meniť jednotlivé oprávnenia zamestnancov.

Role účtov:

1. Vytvorenie nového účtu

Na vytvorenie nového zamestnaneckého účtu je potrebné najmä zadať email, meno a ľubovoľné heslo pre zamestnanca. Následne sa vrátite do aktivity Databáza zamestnancov a nastavíte jednotlivé oprávnenia.

Naša spoločnosť OnGym s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené zamestnancom v prípade 'poškodenia systému'. Naša jediná možnosť pomoci spočíva v oprave konkrétnych škôd, ktoré daný zamestnanec spôsobil.

2. Úprava oprávnení

Pokiaľ meníte oprávnenia na prihlásenom účte, je potrebné obnoviť reláciu nášho systému (stačí refresh alebo stlačenie tlačidla F5).

Last updated