Pravidlá centra

Táto aktivita slúži hlavne na informovanie nových zákazníkov, ale samozrejme aj súčasných, o základných pravidlách, ktoré by sa mali dodržiavať vo fitness centre.

Táto funkcia je dostupná v mobilných aplikáciách od verzie 0.2.8

1. Vytvoriť nové pravidlo

2. Odstránenie pravidla

Last updated