Nabitie typu vstupu (permanentky)

Nabitie permanentky môže prejsť niekoľkými aktivitami.

Postup je pomerne jednoduchý:

1. Otvoriť zákaznícky účet

Túto kartu môžete otvoriť buď načítaním RFID kartičky zákazníka, načítaním QR kódu identifikačného čísla zákazníka, alebo cez členské účty podľa mena.

2. Kliknuť na tlačidlo "Pridať vstupy"

3. Zakliknúť typ vstupu a typ platby

Po úspešnom predaní typu vstupu nájdete tento záznam v aktivite 'Zoznam dokladov'.

Last updated