Návštevnosť

Pomocou tejto aktivity získate prehľadné údaje o návštevnosti a vyťaženosti vášho fitness centra.

Do možnosti zmeny dátumu alebo typu reportu je potrebné mať minimálne užívateľskú rolu - Administrátor, Majiteľ alebo Manažér fitness centra.

Last updated