Rezervačný systém

Náš rezervačný systém sa veľmi odlišuje od klasických, s ktorými máte pravdepodobne skúsenosti. Rozdeľujeme náš rezervačný systém na niekoľko aktivít.

Na každý typ jednotlivých aktivít sú vytvorené špeciálne oprávnenia, ktoré dokážete jednoducho editovať v aktivite "Zamestnanecké účty".

Typy aktivít

1. Kalendár

V tejto aktivite vidíte zoznam všetkých platných aktivít podľa dátumu. Pre zobrazenie informácií o danej aktivite stačí na ňu kliknúť.

a) Informácie o danej rezervácií

b) Vytvorenie novej rezervácie na špecifický dátum

Na vytvorenie rezervácie pre špecifický dátum stačí jednoducho vybrať daný dátum, kliknúť na príslušné políčko, vybrať prípadne vzor rezervácie a stlačiť tlačidlo "Vytvoriť rezerváciu".

c) Zrušenie rezervácie

Kliknite na vybranú rezerváciu, ktorú chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo "Zrušiť rezerváciu". Každému zákazníkovi príde automaticky upozornenie, že jeho rezervácia bola zrušená, a jeho kredit sa mu vráti.

d) Ukončenie rezervácie

Ukončenie rezervácie má väčšinou na starosti pridelená osoba, ktorá túto rezerváciu spravovala. Tréner alebo ktokoľvek, kto mal na starosti rezerváciu, bude vidieť v aktivite všetkých prihlásených zákazníkov. Zákazník, ktorý svieti na červeno, indikuje, že nedorazil. Zákazník, ktorý svieti na modro, indikuje, že dorazil. Následne viete určovať, kto sa "pípol" cez multisport kartu, aby mu znížil doplatok.

Náš systém nemá nič spoločného so sledovaním toho, či bol človek pípnutý cez multisport napríklad na skupinových cvičeniach. Všetko si musí riešiť sám tréner alebo niekto, kto má na starosti danú rezerváciu.

2. Vzory

Táto aktivita slúži na vytvorenie rôznych typov vzorov rezervácií, ktoré potom jednoducho dokážete "kopírovať" na špecifické intervaly.

a) Vytvorenie vzoru

Pomocou tejto aktivity dokážete vytvoriť viac rezervácií naraz. Po úspešnom vytvorení vzoru sa predgenerujú rezervácie na dva mesiace vopred, a následne každý mesiac sa budú znova automaticky vytvárať.

b) Odstránenie vzoru

Po odstránení vzoru sa prestanú automaticky generovať nové rezervácie. Je potrebné po odstránení daného vzoru vymazať manuálne všetky rezervácie.

3. Faktúry

Táto aktivita slúži na automatické vyhodnocovanie finančného stavu všetkých vašich správne ukončených rezervácií. Po ukončení rezervácií sa vytvorí faktúra, kde sú zobrazené podrobné informácie o cene za nájom, zisku fitness centra, poplatku za miestnosť a zisku trénera.

Červenou sú indikované nevyplatené faktúry a zelenou vyplatené. Pre kompletné vysvetlenie a zaučenie vám odporúčame konzultáciu s našim tímom.

4. Miestnosti

Táto aktivita slúži na vytvorenie rôznych typov miestností, ich maximálnej kapacity a nastavenie poplatku za miestnosť.

Last updated